Stipendiater

Arvika konsertförenings stipendium
Stipendiet kan sökas av barn och ungdom med huvudsaklig inriktning mot klassisk musik, boende i Arvika Kommun eller som studerar vid någon av skolorna inom Arvika Kommun eller Musikskolan i Arvika.

Stipendiet kan delas ut till enskild eller till grupp och kan även föreslås av lärare. Motivering ska lämnas.

Stipendiet delas ut under 2020 i samband med att stipendiaten eller stipendiaterna ger eller deltar i en konsert. Konsertdag annonseras senare.


Sök stipendiet 2021!
Stipendiet för 2021 sökes innan 24 nov 2020.

Ansökan lämnas till:
Arvika Konsertförening
Solbergsgränd 1
671 31 ARVIKA
eller mailas till arvikakonsertforening@gmail.com


Arvika konsertförenings stipendiater:

Simon Henriksson
2016 Simon Henriksson
Nora Heinerud
2017 Nora Heinerud
Gabriel Nilsson
2018 Gabriel Nilsson
Cecilia Werling
2019 Cecilia Werling
Lovisa Lundmark
2020 Lovisa Lundmark