Arvika Konsertförenings stipendium

Kriterier för Arvika Konsertförenings stipendium:

– Stipendiet kan sökas av barn/ungdom boende i Arvika Kommun
och/eller som studerar vid grund- eller gymnasieskolorna inom Arvika Kommun
och/eller vid Musikskolan i Arvika. Motivering ska lämnas.

– Stipendiat kan även föreslås av lärare. Motivering ska lämnas.

– Stipendiet ges till barn/ungdom med huvudsaklig inriktning mot klassisk musik.

– Stipendiet delas ut till enskild eller grupp/ensemble.

– Stipendiet delas ut i samband med att stipendiaten/stipendiaterna ger eller deltar i en konsert.

– Stipendiesummans storlek beslutas av styrelsen.

– Styrelsen utser stipendiat. Beslutet kan inte överklagas.

Adress för ansökan arvikakonsertforening@gmail.com
eller: Arvika Konsertförening, Solbergs gränd 1, 671 31 Arvika

Ansökningstid: senast söndag den 3:e december 2023