Angående vårens konserter

Pandemin Covid-19 har tvingat Arvika konsertförening att ställa in större delen av vårens program 2020. Tråkigt men naturligtvis fullt nödvändigt. Styrelsen arbetar för att hitta nya datum för dessa konserter.

Till dess vi kan ses igen önskar vi er en fin sommar!

Hälsningar
Nils Petter Tveten
Ordförande