Sök 2022 års stipendium!

Det är nu dags att söka 2022 års stipendium. Stipendiet kan sökas av barn och ungdom med huvudsaklig inriktning mot klassisk musik, boende i Arvika kommun eller som studerar vid någon av skolorna inom Arvika kommun eller Musikskolan i Arvika. Stipendiet kan delas ut till enskild eller till grupp. Stipendiat kan även föreslås av lärare.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 26 november 2021. Ansökan skickas till: arvikakonsertforening@gmail.se eller Arvika Konsertförening, Solbergs gränd 1, 671 31 Arvika.

Tidigare stipendiater finns presenterade här på hemsidan.