Arvika Konsertförening utlyser 2021 års Stipendium

Stipendiet kan sökas av barn och ungdom med huvudsaklig inriktning mot klassisk musik, boende i Arvika Kommun eller som studerar vid någon av skolorna inom Arvika Kommun eller Musikskolan i Arvika. Stipendiet kan delas ut till enskild eller till grupp och kan även föreslås av lärare. Motivering ska lämnas.

Stipendiet delas ut under 2021 i samband med att stipendiaten eller stipendiaterna ger eller deltar i en konsert.

Ansökan mailas till arvikakonsertforening@gmail.com eller lämnas till:

Arvika Konsertförening
Solbergsgränd 1
671 31 ARVIKA

Stipendiet ansöks senast den 24 nov 2020.

Läs mer om tidigare stipendiater här.